Castellano
Xoves, 24 de Abril de 2014 7:46 Prensa Servizos Empresas Contacta connosco
  Inicio
  Usuarios
Establecer como páxina de inicio Engadir a favoritos
Rexistro

Se desexa recibir o boletín xeral da Federación Galega de Comercio, subscríbase reenchendo e enviando o formulario.
* Introduza os seus datos persoais e pulse "Enviar"

Nome:
Apelidos:
Enderezo:
Poboación:
Provincia:
C.Postal:
Teléfono:
Establecemento comercial:
e-mail:


Advertencia Legal: De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, e no Real Decreto 1720/2007 polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica de Protección de Datos, os datos recabados nesta comunicación escrita incorporaranse a un ficheiro automatizado, debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, sendo a súa única finalidade a de servir de medio para canalizar as oportunas comunicacións e informacións entre ambas partes. A información contida neste ficheiro é confidencial e non será cedida a terceiras persoas ou empresas. Pode vostede exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio de comunicación escrita dirixida á: FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO, Ronda da Muralla, nº 52, entrechán dereita, 27002 de Lugo. Ou ben por correo electrónico no enderezo: fgc@comerciogalicia.com
FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO
Ronda da Muralla 52-54 Ent. B C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300