Castellano
Mércores, 23 de Abril de 2014 19:55 Prensa Servizos Empresas Contacta connosco
  Inicio
  Medioambiente EMAS
  Medioambiente
Establecer como páxina de inicio Engadir a favoritos
Política Medioambiental da Federación Galega de Comercio

              Dende o ano 2007 a Federación Galega de Comercio ten implantación un sistema de xestión medioambiental baseado nas directrices do Regulamento EMAS (Sistema Comunitario de Cesión e Auditoría Medioambientais – Eco-Management and Audit Scheme).

              No mes de outubro dese mesmo ano acadouse a certificación do sistema de xestión medioambiental realizada por AENOR. Trátase dunha certificación ambiental de ámbito comunitario que recoñece o esforzo da Federación Galega de Comercio para manter unhas prácticas medioambientais correctas no desenvolvemento do seu servizo que foi realizada polo Grupo Orbere.

              O EMAS é un sistema posto a disposición de organizacións que de xeito voluntario desexen avaliar e mellorar o seu comportamento medioambiental e difundir a información pertinente relacionada coa súa xestión medioambiental ao público e outras partes interesadas.

              É símbolo da xestión medioambiental moderna, da transparencia e da participación medioambiental.

Política Medioambiental

Declaración Medioambiental 1ª parte

Declaración Medioambiental 2ª parte
FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO
Ronda da Muralla 52-54 Ent. B C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300