Galego
Miercoles, 16 de Abril de 2014 23:52 Prensa Servicios Empresas Contacta con nosotros
  Inicio
  Servicios
  Circulares
  Circulares 2010
  Circulares Generales
Establecer como página de inicio Añadir a favoritos
Circulares Generales


 • Circular 1/2010. LEI DE CAIXAS DE AFORRO DE GALICIA.

 • Circular 2/2010. MODIFICACIÓN LEYES ADAPTACIÓN DIRECTIVA BOLKENSTEIN

 • Circular 3/2010. PREZOS TABACO 1/2010

 • Circular 4/2010. PREZOS TABACO.

 • Circular 5/2010. SUBVENCIÓNS PROXECTOS DINAMIZADORES AREAS RURAIS.

 • Circular 6/2010.ORDEN TIN NS.COTIZACIÓN 2010

 • Circular 7/2010.MODIFICACIÓNS OBRIGACIÓNS TRIBUTARIAS, REGLAMENTARIAS, FACTURACIONS,ETC...

 • Circular 8/2010.PRECIOS TABACOS 3-2010

 • Circular 9/2010.CURSOS DE IDIOMAS DE NIVEL BÁSICO PARA O SECTOR DE COMERCIO.

 • Circular 10/2010.PREZOS TABACO 4/2010

 • Circular 11/2010.PREZOS TABACO 5-2010

 • Circular 12/2010.NOVO PRAZO RE-IMAXINA.

 • Circular 13/2010.MODIFICACIÓN REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS.

 • Circular 14/2010.PREZOS TABACO 6-2010

 • Circular 15/2010. ORDEN ESTIMACIÓN OBJETIVA.

 • Circular 16/2010. TIPO INTERES MICROEMPRESAS 1º SEMESTRE 2010.

 • Circular 17/2010. MODIFICACIÓN AXUDAS CIRCULANTE PROGRAMA RE-SOLVE.

 • Circular 18/2010. CORRECCIÓN ERRORES ORDEN COTIZACIÓN 2010.

 • Circular 19/2010. PRORROGA PROTECCIÓN DESEMPREGO.

 • Circular 20/2010. REFORMA DA LEI ESTATAL DE ORDENACIÓN DO COMERCIO MINORISTA.

 • Circular 22/2010. LEI MODIFICACIÓN DIVERSAS LEIS GALEGAS ADAPTACIÓN DIRECTIVA SERVIZOS.

 • Circular 23/2010. CESE ACTIVIDADE.

 • Circular 24/2010. PRECIOS TABACO 7-2010

 • Circular 25/2010 PREZOS TABACO 7-2010.

 • Circular 26/2010 REVISIÓN SALARIAL TIENDAS CONVENIENCIA.

 • Circular 27/2010.CORRECCIÓN LEI MODIFICACIÓN DIVERSAS LEIS DE GALICIA.

 • Circular 28/2010.COMUNICACIÓN, MODIFICACIÓN LEI DE XOGOS.

 • Circular 29/2010.PREMIOS COMERCIO 2010.

 • Circular 30/2010.ORDE COMERCIO RURAL.

 • Circular 31/2010.REAL DECRETO VENTA AMBULANTE.

 • Circular 32/2010.REAL DECRETO FRANQUICIA.

 • Circular 33/2010.CORRECCIÓN ERROS COMERCIO RURAL.

 • Circular 35/2010.REVISIÓN SALARIAL 2010 CONVENIO AXECIAS DE VIAXES.

 • Circular 36/2010.PROGRAMAS COOPERACIÓN 2010.

 • Circular 37/2010.AXUDAS PREVENCIÓNS RISCOS LABORAIS.

 • Circular 38/2010.REGLAMENTO LEI 11-1986 PATENTES.

 • Circular 39/2010.REGLAMENTO SERVIZOS PREVENCIÓN 2010.

 • Circular 40/2010.SUBVENCIÓN BONIFICACIÓN GASTOS FINANCIEROS PROXECTOS IMPULSA LUGO-ORENSE.

 • Circular 41/2010.PREZOS TABACO 8/2010.

 • Circular 42/2010.AXUDAS PERIÓDICAS VIOLENCIA XÉNERO MULLERES 2010.

 • Circular 43/2010.AMPLIACIÓN, PRAZO, LIÑA, AVAIS, PEMES.

 • Circular 45/2010.COMUNICACIÓN CERTIFICADO EMPRESA SPE.

 • Circular 46/2010.DEVOLUCIÓN IVA SUJETOS COMUNITARIOS.

 • Circular 50/2010.REDUCCIÓN COTIZACIÓN CONTINXENCIAS PROFESIONAIS EMPRESAS.

 • Circular 52/2010.PROXECTOS CREACIÓN OU INVESTIMENTOS EN PEMES(IGAPE)

 • Circular 53/2010.CONVENIO PELUQUERÍAS GALICIA.

 • Circular 54/2010.LEI MEDIDAS IMPULSO EMPLEO.

 • Circular 55/2010.IGAPE.FICHA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESAS GALIEGAS.

 • Circular 56/2010.SUBVENCIÓNS PARA A DINAMIZACIÓN DOS CENTROS COMERCIALES ABERTOS E PRAZAS DE ABASTOS.

 • Circular 57/2010.AXUDAS ASOCIACIÒNS VECIÑOS.

 • Circular 58/2010.REVISIÓN SALARIAL CONVENIO INTERPROVINCIAL FLORES E PRANTAS.

 • Circular 59/2010.AXUDAS PROXECTOS COLECTIVOS EMPRESARIAIS.

 • Circular 60/2010.AXUDAS IGAPE PROXECTOS CONSULTORIAS EXTERNAS PEMES.

 • Circular 61/2010.CORRECCIÓN ERROS PARA A DINAMIZACIÓN DOS CCAS E PRAZAS DE ABASTOS DE GALICIA.

 • Circular 62/2010.REVISIÓN SALARIAL XIMNASIOS.

 • Circular 63/2010.SUBVENCIÓN FOMENTO PROPIEDADE INDUSTRIAL 2010.

 • Circular 64/2010.SUBVENCIÓN FOMENTO PROPIEDADE INDUSTRIAL 2010.

 • Circular 65/2010.FICHA PROMOCIÓN EMPREGO AUTONOMO.

 • Circular 66/2010.SUBVENCIÓN PARA O FINANZAMENTO DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA RELACIONADOS CON XACOBEO 2010.

 • Circular 68/2010.AXUDAS COMPETIVIDADES PEMES.

 • Circular 69/2010.SUBVENCIÓN CAMIÑO DE SANTIAGO EMPRESAS PRIVADAS E ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO.

 • Circular 71/2010.PROGRAMA INTEGRACIÓN A DISCAPACITADOS.

 • Circular 72/2010.AXUDAS CONCILIACIÓN VIDA LABORAL E FAMILIAR.

 • Circular 73/2010.SUBVENCIÓN MELLORA INFRAESTRUCTURA HOTEIS

 • Circular 76/2010.SUBVENCIÓNS AS ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS E EMPRESARIAIS DE ARTESÁNS.

 • Circular 77/2010.PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA.

 • Circular 78/2010.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓNS CULTURA.

 • Circular 79/2010.SUBVENCIÓN PARA A INCENTIVACIÓN DA DEMANDA COMERCIAL.

 • Circular 80/2010.CORRECCIÓN ERROS DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS ,FUNDACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS SEN ANIMO DE LUCRO.

 • Circular 81/2010.CORRECCIÓN ERROS DA SUBVENCIÓN PARA O FINANZAMENTO DE PROXECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CO XACOBEO 2010.

 • Circular 82/2010.INCENTIVOS A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS.

 • Circular 83/2010.AXUDAS ACTIVIDADES CULTURAIS.

 • Circular 84/2010.AXUDAS FILLOS MENORES DE 3 ANOS.

 • Circular 85/2010.CORRECCIÓN ERROS FICHA RESUMO INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS.

 • Circular 86/2010.SUBVENCIÓNS PARA A POTENCIACIÓN DO TURISMO MEDIANTE A MELLORA DE ESTABLECEMENTOS RESTAURANTES EN EDIFICIOS SINGULARES.

 • Circular 87/2010.AXUDAS A PEQUENA E MEDIANA EMPRESA E OUTRAS ENTIDADES PARA A ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE.

 • Circular 88/2010.AXUDAS DE PREVENCIÓN E APOIO A FAMILIAS EN SITUACIÓNS CARENCIAIS GRAVES PARA A PRESERVACIÓN DOS MENORES NO SEU MEDIO.

 • Circular 89/2010.SUBVENCIÓN ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INCICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO(ILES).

 • Circular 90/2010.INICIATIVA EMPRENDEDORA DE EMPREGO (IEE).

 • Circular 91/2010.CORRECCIÓN ERROS HOTEIS.

 • Circular 92/2010.SUBVENCIÓNS ASOCIACIÓNS MULLERES.

 • Circular 93/2010.AXUDAS VIOLENCIA DE XENERO.

 • Circular 94/2010.MODIFICACIÓN ETIQUETADO DOS PRODUCTOS DE TABACO.

 • Circular 95/2010.AXUDAS CREACIÓN E MELLORA DE ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS RURAIS.

 • Circular 96/2010.CORRECIÓN ERROS ASOCIAICÓNS ARTESÁNS.

 • Circular 97/2010. PREZOS TABACO 10/2010.

 • SUBVENCIÓNS DESTINADAS A IMPLANTACIÓN E MELLORA DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO, AVENTURA, ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE.

 • Circular 99/2010.AXUDAS IGAPE PROGRAMA DE APOIO A INNOVACIÓN DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS EN GALICIA.

 • Circular 100/2010. PREZOS TABACO 11/2010.

 • Circular 110/2010. CORRECCIÓN ERROS REAL DECRETO ETIQUETADO DOS PRODUCTOS DE TABACO.

 • Circular 102/2010. PRECIOS TABACO 12/2010.

 • Circular 103/2010. CORRECCIÓN ERROS RESOLUCIÓN 2 DE JUNIO DE VENDA AO PÚBLICO DE DETERMINADAS LABORES DE TABACOS.

 • Circular 104/2010. REDUCCIÓN COTIZACIÓN SINESTRALIDADE LABORAL.

 • Circular 105/2010. PRECIOS TABACO 13-2010.

 • Circular 106/2010. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SERVICIOS TURÍSTICOS.

 • Circular 107/2010.AXUDAS TDT.

 • Circular 108/2010.CORRECCIÓN ERROS AXUDAS IGAPE AO PROGRAMA DE APOIO A INNOVACIÓN DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS.

 • Circular 109/2010. PRECIOS TABACO 14/2010.

 • Circular 110/2010. PRECIOS TABACO 15/2010.

 • Circular 111/2010.AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DAS ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E DE SOCIEDADES LABORAIS.

 • Circular 112/2010. MINORACIÓN DO IMPORTE PROGRAMAS COOPERACIÓN.

 • Circular 113/2010. CHEQUE INFANTIL.

 • Circular 114/2010.PRECIOS TABACO 16-2010.

 • Circular 115/2010.AXUDAS A REHABILITACIÓN DO PROGRAMA RENOVE DO PLAN DE VIVENDA E REHABILITACIÓN 2009-2012.

 • Circular 116/2010.SUBVENCIÓN REDE COMERCIO RURAL GALEGO.

 • Circular 117/2010.REAL DECRETO REFORMA LABORAL.

 • Circular 118/2010. CORRECCIÓN ERROS REAL DECRETO REFORMA LABORAL.

 • Circular 119/2010.PREZOS TABACO.

 • Circular 120/2010. AXUDAS A TRABALLADORES DE ESPECIAIS DIFICULTADES.

 • Circular 121/2010. AXUDAS MELLORA ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS.

 • Circular 122/2010. CORRECCIÓN ERROS CIRCULAR 121/2010 MELLORA DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS.

 • Circular 123/2010. SUBVENCIÓN FOMENTO EMPREGO COOPERATIVAS.

 • Circular 124/2010. PREZOS TABACO .

 • Circular 125/2010. PRÓRROGA, PLAN, MOTO,E.

 • Circular 126/2010. ERRORES TÁBOAS CONVENIO INTERPROVINCIAL COMERCIO FLORES E PRANTAS.

 • Circular 127/2010.CORRECCIÓN ERROS INNOEMPRESA,IGAPE.

 • Circular 128/2010.SUBVENCIÓN PARA MOBILIZACIÓN DINAMIZACIÓN E SISTEMATIZACIÓN DA INNOVACIÓN.

 • Circular 129/2010.AXUDAS EN MATERIA DE TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA.

 • Circular 130/2010. PREZOS TABACO.

 • Circular 131/2010. AXUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR OS DANOS CAUSADOS POLAS INUNDACIÓNS NA MARIÑA LUGUESA.

 • Circular 132/2010. CONVENIO COMERCIO PAPEL.

 • Circular 133/2010. MODIFICACIÓN DA LEI QUE ESTABLECE AS MEDIDAS CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS.

 • Circular 132/2010. CONVENIO COMERCIO PAPEL.

 • Circular 135/2010. CORRECIÓN ERROS DECLARACIÓN PREVIA TURISMO.

 • Circular 136/2010. COSTE PRODUCCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA E TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO, E CORRECCIÓN ERROS TARIFAS ÚLTIMO RECURSO.

 • Circular 137/2010. ACUERDOS XUBILACIÓN PARCIAL.

 • Circular 138/2010. AMPLIACIÓN PRAZO RE-IMAXINA(IGAPE)

 • Circular 139/2010.CORRECCIÓN ERROS SUBVENCIÓN REFORMAS.

 • Circular 140/2010.PLAN RENOVE ELECTRODOMESTICOS 2010.

 • Circular 141/2010.SUBVENCIÓN INVESTIMENTOS INNOVADORES.

 • Circular 142/2010.MODIFICACIÓN IMPOSTOS SOCIEDADES.

 • Circular 142/2010.SUBVENCIÓN PROXECTOS ENERXÍAS RENOVABLES.

 • Circular 144/2010. SUBVENCIÓN PRODUCTOS FLORES

 • Circular 145/2010. PLAN RENOVE INSTALACIÓN DOMÉSTICAS GAS.

 • Circular 146/2010. MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

 • Circular 147/2010.PREZOS TABACO

 • Circular 148/2010. SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVENDAS.

 • Circular 149/2010. AXUDAS AS PEMES PARA O FINANZAMENTO DE ACTUACIÓNS DESTINADAS A PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, MELLORA E COÑECEMENTO AMBIENTAL.

 • Circular 150/2010. CORRECCIÓN CIRCULAR TABACO.

 • Circular 151/2010. MODIFICACION LIÑAS AVAIS IGAPE.

 • Circular 152/2010. REVISIÓN SALARIAL CONVENIO ESTATAL PERFUMERÍAS.

 • Circular 153/2010. REVISIÓN SALARIAL CONVENIO EMPRESAS PUBLICIDADE.

 • Circular 154/2010.PLAN REMÓVETE GALICIA 2010.

 • Circular 155/2010.SUBVENCIÓN A PROXECTOS AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA 2010.

 • Circular 157/2010.LEI CESE ACTIVIDADE AUTÓNOMO.

 • Circular 157/2010.CORRECIÓN ERROS PLAN REMÓVETE.

 • Circular 158/2010. SUBVENCIÓN A TITULARES DE OBRADOIROS ARTESÁNS.

 • Circular 159/2010. AXUDAS DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL.

 • Circular 160/2010. PROCEDEMENTO DE ABOAMENTO DE COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES/AS QUE PERCIBISEN A PRESTACIÓN POR DESEMPREGO NA SÚA MODALIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO

 • Circular 161/2010. PRÓRROGA DEL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

 • Circular 162/2010. PREZOS TABACO.

 • Circular 163/2010. MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA GENERAL CONDUCTORES.

 • Circular 164/2010. AMPLIACIÓN IMPORTE PROGRAMAS COOPERACIÓN.

 • Circular 165/2010. AMPLIACIÓN IMPORTE PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO.

 • Circular 166/2010 POSICIONAMENTO ANTE A FOLGA XERAL CONVOCADA PARA O 29 SETEMBRO.

 • Circular 167/2010. LEI REFORMA MERCADO DE TRABALLO.

 • Circular 168/2010. AXUDAS DO IGAPE PARA O PROGRAMA DE APOIO DO ACCESO AO FINANZAMENTO PARA CIRCULANTE, REFINANZAMENTO DE PASIVOS E AMPLIACIÓN DE CAPITAL DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS.

 • Circular 169/2010. MODIFICACIÓN NORMAS SEGURIDADE SOCIAL AUTÓNOMOS.

 • Circular 170/2010. CORRECCIÓN ERROS INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSOAS TRABALLADORAS.

 • Circular 171/2010. AMPLIACIÓN IMPORTE PROGRAMA COOPERACIÓN 2.

 • Resolución do 24 de setembro de 2010 da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos pola que se publican os prezos de venda ao público de determinadas labores de tabaco

 • Circular 173/2010. MODELO COMUNICACIÓN PREVIA SORTEOS.

 • Circular 174/2010. IV ACUERDO LABORAL HOSTALARÍA.

 • Circular 175/2010. PRECIOS TABACO 24-2010.

 • Circular 176/2010. CORRECCIÓN ERROS CIRCULANTE.

 • Circular 177/2010. AMPLIACIÓN PRAZO COOPERATIVISMO.

 • Circular 178/2010. PLAN VEHÍCULOS EFICIENTES.

 • Circular 179/2010. SUBVENCIÓN REHABILITACIÓN VIVENDAS RURAIS.

 • Circular 180/2010. DOMINGOS E FESTIVOS APERTURA COMERCIAL 2011.

 • Circular 181/2010.CALENDARIO FESTAS LABORAIS 2011.

 • Circular 182/2010.AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTOS DE CADEAS SUCURSALISTAS.

 • Circular 183/2010.AMPLIACIÓN PRAZO EMAS.

 • Circular 184/2010.MODIFICACIÓN ARTÍCULO 17 INCEN.

 • Circular 185/2010.MODIFICACIÓN RENTA BÁSICA EMANCIPACIÓN.

 • Circular 186/2010.PREZOS TABACO 25-10.

 • Circular 187/2010.PLAN REMÓBLATE.

 • Circular 188/2010.AXUDAS SOCIAIS EXTRAORDINARIAS.

 • Circular 189/2010.ADHESIÓN ENTIDADES FINANCIEIRAS PLAN RE-SOLVE.

 • Circular 190/2010.PLAN RENOVE FIESTRAS.

 • Circular 191/2010.AMPLIACIÓN IMPORTE 3 PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO.

 • Circular 192/2010.FESTAS LOCAIS 2011.

 • Circular 193/2010. CORRECCIÓN ERROS PLAN REMÓBLATE.

 • Circular 194/2010. LEI MEDIDAS IMPOSTOS TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS.

 • Circular 195/2010. PROTECCIÓN POR CESE ACTICIDADE AUTÓNOMO.

 • Circular 196/2010. RECORDATORIO APERTURA DOMINGOS E FESTIVOS.

 • Circular 197/2010. NOTA INFORMATIVA REXISTRO CONVENIOS COLECTIVOS.

 • Circular 195/2010. PROTECCIÓN POR CESE ACTICIDADE AUTÓNOMO.

 • Circular 200/2010. MODIFICACIÓN MODELOS COMUNICACIÓN FACENDA.

 • Circular 201/2010. MODIFICACIÓN MODELO I.V.E,I.R.P.F

 • Circular 202/2010. PREZOS TABACO 26-2010.

 • Circular 203/2010. APOIO FINANCIEIRO PEMES, IGAPE.

 • Circular 204/2010. CORRECCIÓN FICHA APOIO FINANCIACIÓN, PEMES, IGAPE.

 • Circular 205/2010. PREZOS TABACO

 • Circular 206/2010. DÍAS INHÁBILES,ADMINISTRACIÓN,ESTADO 2011.

 • Circular 207/2010.AMPLIACIÓN PRAZO RE-SOLVE IGAPE.

 • Circular 208/2010.AMPLIACIÓN ORZAMENTOS PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO.

 • Circular 209/2010. DOMINGOS E FESTIVOS APERTURA COMERCIAL CEDEIRA E FERROL.

 • Circular 210/2010.AMPLIACIÓN PRAZO REMÓBLATE.

 • Circular 211/2010.AMPLIACIÓN PRAZO REMÓVETE.

 • Circular 212/2010.PREZOS TABACO 31-2010.

 • Circular 213/2010.CORRECCIÓN ERROS PLAN REMÓVETE.

 • Circular 214/2010. PREZOS TABACO 27-10.

 • Circular 215/2010.PREZOS TABACO 28-2010

 • Circular 216/2010.PREZOS TABACO 29-2010.

 • Circular 217/2010.AMPLIACIÓN IMPORTE 4 PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO.

 • Circular 219/2010. NOVIDADES DA NOVA LEI DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA EN RELACIÓN ÁS REBAIXAS

 • Circular 220/2010.LEI PREVENCIÓN ALCOHOL MENORES.

 • Circular 221/2010.LEI RACIONALIZACIÓN GASTO FARMACÉUTICO.

 • Circular 222/2010.AMPLIACIÓN CRÉDITO PLAN REMÓVETE.

 • Circular 223/2010.LEI MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS. • FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
  Ronda de la Muralla 52-54 Entresuelo C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300