Galego
Domingo, 20 de Abril de 2014 8:42 Prensa Servicios Empresas Contacta con nosotros
  Inicio
  Servicios
  Circulares
  Circulares 2010
  Circulares Generales
  Documento 120/2010
Establecer como página de inicio Añadir a favoritos
Circular 120/2010. AXUDAS A TRABALLADORES DE ESPECIAIS DIFICULTADES.


Publicación no D.O.G de data 18/06/10,  Orde de 7 de Xuño de 2010 pola que se regulan e se convocan para o 2010 axudas de carácter extraordinario a traballadores e traballadoras afectados por situacións de especial dificultade como consecuencia de procesos de reestruturación de empresas da Comunidade Autónoma de Galicia que suponían a extinción dos seus contratos.

Documento

Resumo

FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
Ronda de la Muralla 52-54 Entresuelo C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300