Galego
Sabado, 19 de Abril de 2014 9:45 Prensa Servicios Empresas Contacta con nosotros
  Inicio
  Servicios
  Circulares
  Circulares 2010
  Circulares Generales
  Documento 189/2010
Establecer como página de inicio Añadir a favoritos
Circular 189/2010.ADHESIÓN ENTIDADES FINANCIEIRAS PLAN RE-SOLVE.

Publicación no D.O.G 04/11/10 , Resolución do 13 de outubro de 2010 pola que se adhire unha entidade financieira ao programa de apoio financieiro para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas (Re-Solve +).

Documento


FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
Ronda de la Muralla 52-54 Entresuelo C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300