Galego
Sabado, 19 de Abril de 2014 5:02 Prensa Servicios Empresas Contacta con nosotros
  Inicio
  Servicios
  Circulares
  Circulares 2012
  Circulares Especiales
  Documento O Barco
Establecer como página de inicio Añadir a favoritos
Circular 2/2012.O BARCO.MODIFICACIÓN REGULAMENTO APARCAMENTO ZONA ORA

Modificación do Publicáción no B.O.P. de Ourense do 16/03/2012, do Regulamento municipal regulador do servizo de ordenanción e regulación do aparcamento de vehiculos na vía pública (ORA) [PÁXINA 5]

Documento
FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
Ronda de la Muralla 52-54 Entresuelo C.P. 27002 Lugo. E-mail: fgc@comerciogalicia.com · Teléfono: 982 255 120    Fax: 982 251 300